Grupa „Samuel”

Grupa „Samuel” to 8 – miesięczna podróż w poszukiwaniu drogi swego życia. To propozycia dla młodych dorosłych, którzy chcą poznać, jak podejmować decyzje zgodne z wolą Bożą. Uczestnicy rozwijają swoją wewnętrzną wolność poprzez formację i towarzyszenie duchowe. Grupa „Samuel” dostarcza uczestnikom narzędzi do poznania swoich darów i talentów, a także uczy jak używać tych talentów w służbie wobec Kościoła i świata. Każdy z uczestników grupy „Samuel” odkrywa czego potrzebuje, by lepiej poznać Pana Boga, a także jakie kroki podjąć, aby w większym stopniu poznać samego siebie. Uczestnicy grup „Samuel” są zachęceni, by przedstawiać Bogu swe osobiste pytania, pragnienia, mocne i słabe strony siebie, a cały program ma na celu uczyć się tego, jak odpowiadać na Boże wezwanie.

Cele grupy:


 • rozwijać wolność wewnętrzną i zdolność rozeznawania duchowego oraz podejmowania dobrych decyzji
 • otwierać się na odkrywanie Bożego planu wobec naszego życia
 • rozwijać równowagę między pracą, modlitwą i innymi obszarami naszego życia
 • Istotne elemtenty programu:


 • modlitwa, dzielenie się w małej grupie,
 • lectio divina, towarzyszenie duchowe,
 • konferencja formacyjna,
 • czas na refleksję,
 • integracja z innymi uczestnikami grupy.
 • Spotkania odbywają się raz w miesiącu.
 • Krótko o historii programu „Samuel”:


  Początki grup „Samuel” sięgają roku 1987, gdy kardynał M. Martini w Mediolanie prowadził grupę 100 kobiet i mężczyzn, poszukujących kierunku swego życia. Jego nauczanie i kierownictwo duchowe osób należących do grupy opierało się na duchowości św. Ignacego z Loyoli. Od kilku lat program „Samuel” jest propozycją formacyjną w niektórych środowiskach akademickich w Stanach Zjednoczonych. Grupy rozwijają się także m.in.we Włoszech, w Słowenii, a także na Ukrainie.