Poradnictwo psychoedukacyjne

Poradnictwo psychoedukacyjne i pastoralne Propozycja rozmów indywidualnych

  • pomoc w trudnościach związanych z relacjami międzyludzkimi

  • pomoc we właściwej komunikacji i rozwiązywaniu konfliktów

  • poradnictwo w kwestii wyboru kierunku życia osobistego i zawodowego (powołanie, studia, zawód, właściwy wybór współmałżonka)

  • wsparcie w doświadczeniu wypalenia zawodowego

  • wsparcie w trudnościach małżeńskich lub kryzysach powołania kapłańskiego/zakonnego

  • towarzyszenie duchowe w pogłębianiu relacji z Bogiem i realizacji powołania (bezpłatne)