Julia Piecuch Psycholog – strona domowa

Tematy ćwiczeń z psychologii 1 stopnia dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Realizowane w trybie 8 spotkań, co dwa tygodnie.

 1. Zajęcia zapoznawczo- organizacyjne oraz pierwszy temat. Ustalenie zasad oceniania. "Psychologia jako nauka. Metody badawcze w psychologii"

  1. Zasady oceniania: Na każdych zajęciach student otrzymuje punkty w skali od 1- 3
   • 1ptk - Za obecność i bierne uczestnictwo w zajęciach
   • 2ptk - Za obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach (co oznacza: dzielenię się swoimi opiniami i umiarkowane przygotowanie się do zajęć.)
   • 3ptk - Za obceność, aktywność i rzetelne przygotowanie się do zajęć poprzez takie aktywności jak czytanie literatury zalecanej lub/i uczestnictwo w wykładach.

  WAŻNE!! Ocena końcowa z przedmiotu "Psychologia" będzie wynikiem średniej oceny z wykładu i ćwiczeń. Ocena, którą ja wystawiam to 50 % oceny końcowej. Osoby, które nie otrzymają pozytywnej oceny z ćwiczeń nie zostaną dopuszczone do egzaminu końcowego.

  1. Zadanie na kolejne zajęcia - Przygotowanie prezentacji w grupach:
   • Temat 1) Przypadki Freuda - "Człowiek Wilk", "Człowiek Szczur", "Mały Hans"
   • Temat 2) Technika wolnych skojarzeń - Co to jest? Jak była używana?" Jakie przynosiła efekty w terapii?"
   • Temat 3) Pięć najbardziej popularnych mechanizmów obronnych używanych do ochrony poczucia własnej wartości.
   • Temat 4) Hipnoza w psychoterapii - Jak wygląda? Jaka jest procedura? Jakie efekty?
   • Temat 5) Eksperyment Skinnera z gołębiami i jego aplikacje podczas II Wojny Światowej
   • Temat 6) Eksperyment Watsona z małym Albertem.
 2. Prezentacje Studentów Zasady oceniania prezentacji od 1 do 3 punktów w zależności od zaangażowania i zrealizowania treści tematu.
 3. Osobowość i Teorie Osobowości - Pomiary
 4. Emocje i Motywacje
 5. Psychologia Społeczna
 6. Psychologia Kliniczna
 7. Oceny
 8. Oceny - poprawa